• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

Jacob Geel Samen Beter

Welkom op de website van de Jacob Geelbuurt. Deze groene buurt in Amsterdam Nieuw-West bestaat bijna zestig jaar. Veel mensen wonen hier graag en vaak al lang. Maar het kan beter. Daarom is er samen met bewoners een vernieuwingsplan gemaakt. Daarin hebben het stadsdeel en de Alliantie vastgelegd hoe ze de buurt samen met bewoners willen verbeteren.

Gebouwen
De Alliantie is eigenaar van 636 woningen in deze buurt: 250 eengezinswoningen en 386 etagewoningen. De Alliantie wil deze woningen renoveren of vervangen door nieuwbouw. De Huizingaschool krijgt een nieuw schoolgebouw in het hart van de buurt.

Mensen
Het stadsdeel stimuleert bewoners om het beste uit zichzelf te halen.
Voor kinderen en jongeren betekent dit goede schoolresultaten halen en je talenten ontwikkelen. Voor volwassenen meedoen in de maatschappij met een baan of vrijwilligerswerk.
Iedereen wordt gestimuleerd om te bewegen en gezond te eten.

De buurt
Het stadsdeel, de Alliantie, de scholen en bewoners zorgen er samen voor dat het prettig is om in deze buurt te wonen. Het stadsdeel onderhoudt onder andere het groen. De Alliantie zorgt voor goede woningen. En bewoners gaan netjes om met afval en houden rekening met hun buren.

De plannen worden concreet
De vernieuwing van gebouw is al begonnen in 2008. Toen is de kerk gesloopt die in het hart van de buurt stond. Het duurt niet lang meer voor de renovatie en nieuwbouw van de eerste woningen begint.

Laatste nieuws

Samen opruimen

02-09-2013

Het is de eerste maandag van de maand. Dan gaan leerlingen van de basisscholen na schooltijd aan de slag in de buurt. Helpt u ook een handje mee?
Lees meer